Colegiul Medicilor ClujColegiul Medicilor Cluj

Colegiul Medicilor
Primăvara - anotimpul renașterii, al trezirii la viață,
transformă aceste zile de  Martie,
în zile pline de feminitate, zâmbete
și căldură sufletească!

ghiocei_romania_italia_net_12015100

Fie ca spiritul acestui anotimp
să vă însoțească pretutindeni
și să vă inunde sufletul
cu bucurie și cu parfumul tuturor florilor sale.

Biroul Executiv al
Colegiului Medicilor Cluj
Președinte,
Conf. Dr. Aurel Bizo

 

În atenția medicilor aflați în relație contractuală cu Casa de asigurări de Sănătate!

În conformitate cu prevederile Ordinului Comun MS/ CNAS nr. 1478/ 839/ 2014, publicat în M. Of. nr. 944/ 23.12.2014, aplicarea prevederilor Ordinului Comun MS/ CNAS nr/ 619/ 360/ 2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a prevederilor Contractului-cadru de furnizare a serviciilor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, se prelungește până la data de 31.03.2015, sens în care vor fi încheiate acte adiționale.

Mai multe informații găsiți accesând www.cnas.ro.

Noutăți!

Începând cu data de 01.01.2015, taxa de înscriere în Colegiul Medicilor Cluj va fi de 97,5 lei.

 
Produced by Eurobit Media