Colegiul Medicilor ClujColegiul Medicilor Cluj

Colegiul Medicilor

În atenția medicilor aflați în relație contractuală cu Casa de asigurări de Sănătate!

În conformitate cu prevederile Ordinului Comun MS/ CNAS nr. 1478/ 839/ 2014, publicat în M. Of. nr. 944/ 23.12.2014, aplicarea prevederilor Ordinului Comun MS/ CNAS nr/ 619/ 360/ 2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a prevederilor Contractului-cadru de furnizare a serviciilor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, se prelungește până la data de 31.03.2015, sens în care vor fi încheiate acte adiționale.

Mai multe informații găsiți accesând www.cnas.ro.

Noutăți!

Începând cu data de 01.01.2015, taxa de înscriere în Colegiul Medicilor Cluj va fi de 97,5 lei.

 
Produced by Eurobit Media