Stimată doamnă doctor,

Stimate domnule doctor,

Vă informam că, in conformitate cu Decizia CMR nr. 14/ 2017 privind stabilirea datei organizarii alegerilor pentru comisiile de disciplina, adoptarea Regulamentului Electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplina si aprobarea componentei C.E.C. si in baza Hotararii Consiliului Colegiului Medicilor Cluj, alegerile pentru membrii Comisiei de Disciplina de la nivelul judetului Cluj, mandatul 2017 – 2023, vor avea loc dupa urmatorul calendar electoral:

            TURUL  I –  19 – 20 SEPTEMBRIE 2017; ORA: 8 – 20;

            TURUL II –   3 –   4 OCTOMBRIE 2017; ORA: 8 –  20.

Alegerile se vor desfasura la sediul Colegiului Medicilor Cluj din str. Salcamului nr. 37 ap. 197,  parter, Cluj-Napoca.

Membrii comisiei de disciplina trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • Sa fie medici primari cu o vechime mai mare de 7 ani in exercitarea profesiei de medic;
  • Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani.

Calitatea de membru in Comisia de Disciplina este incompatibila cu cea de membru in organele de conducere ale Colegiului Medicilor Cluj. Mandatul este de 6 ani.

Candidaturile se vor depune PERSONAL la secretariatul COLEGIULUI MEDICILOR CLUJ in perioada 1 – 31 august 2017, in zilele lucratoare, in timpul programului de activitate cu publicul, respectiv de luni pana joi intre 10 – 14, vineri intre 10 – 12.

Candidaturile vor fi adresate comisiei electorale şi vor cuprinde, in mod obligatoriu:

              – o declaraţie de candidatură;

              – un curriculum vitae.

 Declaraţia de candidatură va fi dactilografiată şi va cuprinde:

a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;

b) vechimea în profesie;

c) funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;

d) menţionarea obligatorie dacă a avut sau nu sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani;

e) declaraţie-angajament că va participa, în cazul în care va fi ales, la şedinţele comisiei de disciplină şi confirmarea faptului că a luat cunoştinţă despre faptul că va fi înlocuit din comisie în cazul a 3 absenţe nemotivate la 3 şedinţe consecutive;

f) data şi semnătura.

Modelul declarației de candidatură poate fi descărcat dând click aici. Vă reamintim că declarația trebuie dactilografită, listată, semnată și depusă personal la secretariatul Colegiului Medicilor Cluj. 

 

Presedinte Comisie Electorala a Judetului Cluj,               Secretar Comisie Electorala a Judetului Cluj,

 Dr. Cornel POP                                                                               Consilier juridic Ada Cireap