Colegiul Medicilor Cluj

Colegiul Medicilor Cluj

Colegiul Medicilor Cluj

În conformitate cu Decizia nr. 22/2016 a Consiliului Național al CMR, publicată în Monitorul Oficial nr. 1063/ 29.12.2016, începând cu data de 01.02.2017, membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru în valoare de 50 de lei.

Începând cu data de 06.01.2017, intră în vigoare noul Statut al Colegiului Medicilor din România și noul Cod de Deontologie Medicală care pot fi vizualizate accesând http://www.colmedcj.ro/statutul-cmr și http://www.colmedcj.ro/codul-de-deontologie-medicala

Din data de 21.12.2016 a intrat în vigoare Ordinul MS nr. 1411/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului MSP nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Actul normativ stabilește un nou format obligatoriu al consimțământului informat al pacientului. Actul normativ poate fi consultat în secțiunea Legislația.

Din data de 15.12.2016 a intrat în vigoare Ordinul MS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003. Actul normativ poate fi consultat în secțiunea Legislația.

Raportare sponsorizări către ANMDM

-In conformitate cu prevederile art. 35 din Ordinul MS 194/2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman, publicat în M. Of. din 11 martie 2015, companiile farmaceutice, organizațiile profesionale, organizațiile de pacienți, profesioniștii din domeniul sănătății ( medici, farmaciști, asistenți, etc) și orice alt tip de organizații care desfășoară activități referitoare la sănătatea umană, asistență medicală sau farmaceutică sunt obligate ca, până la data de 31 martie a fiecarui an calendaristic, să raporteze la ANMDM toate activitățile de sponsorizare, precum și orice alte cheltuieli cu această destinație, pentru anul anterior.

Declaratia va fi comunicata, pe suport de hartie, prin posta cu confirmare de primire, la adresa Adresa: Str. Nicolae Titulescu nr. 58, Sector 1, cod postal 011144, Bucuresti si, in format electronic prin mail la adresa publicitate@anmdm.ro.

Formularul poate fi descarcat dând click aici….

 

Alegeri Consiliul Colegiului Medicilor Cluj, mandatul 2016 – 2020

La alegerile organizate la nivelul Colegiului Medicilor Cluj, în perioada 13 – 14 martie 2016, pentru mandatul de membru în Consiliul Colegiului Medicilor Cluj au participat un număr de 497 de medici, din totalul de 3.275 de medici cu drept de vot.

În urma numărării voturilor valabil exprimate, au reieșit următoarele rezultate, care au fost validate de către Comisia Electorală Centrală, prin Decizia nr. 8/ 17.03.2016:

Membrii titulari: – VOTURI OBȚINUTE

1 Conf. Dr. PUIA ION COSMIN 187
2 Dr. DASCĂL ANA 183
3 Dr. MUREȘAN IOAN 164
4 Dr. POP CORNEL 155
5 Dr. VIDICAN MARCELA GEORGETA 151
6 Dr. PUIA AIDA 147
7 Dr. TUDORAN TEODOR 146
8 Prof. Dr. COSTIN NICOLAE 143
9 Dr. BĂLAN ANCA 142
10 Prof. Dr. FLORIAN IOAN ȘTEFAN 136
11 Prof. Dr. PERJU DUMBRAVĂ DAN 135
12 Conf. Dr. ENIU DAN TUDOR 132
13 Conf. Dr. ROTAR ALEXANDRU HORAȚIU 129
14 Prof. Dr. ANDREICA VASILE 124
15 Dr. COSTIUG EMILIANA 122
16 Conf. Dr. MITRE CALIN IOSIF 122
17 Conf. Dr. BUTNARIU ANGELA 120
18 Conf. Dr. GHERMAN CLAUDIA DIANA 117
19 Șef Lucr. Dr. STANCU BOGDAN 117
20 Dr. LUPU MIHAIL 108
21 Dr. BARBU ANGELA FLORENTINA 103

Membrii supleanți :

1 Dr. FODOR LUCIAN 103
2 Asist. Univ. Dr. POP CLAUDIA FELICIA 99
3 Dr. DASCĂL CORINA 97
4 Conf. Dr. CRIȘAN DOINIȚA 96
5 Dr. CRIȘAN LUMINIȚA 94
6 Șef Lucr. Dr. CIORTEA RĂZVAN 92
7 Asist. Univ. Dr. TRANCA SEBASTIAN DANIEL 92
8 Conf. Dr. POP EMIL CEZAR 88
9 Șef Lucr. LISENCU IOAN-COSMIN 84

Alte rezultate:

1 Șef Lucr. Dr. ANDERCOU OCTAVIAN AUREL 77
2 Prof. Dr. TOMOAIA GHEORGHE 75
3 Conf. Dr. GHERVAN LIVIU 70
4 Conf. Dr. CHIRILA MAGDALENA 58
5 Dr. ZAMA MARIANA 58
6 Conf. Dr. BARBU TRAIAN SORIN 55
7 Șef. Lucr. Dr. SIMON IOAN 55
8 Dr. RADEANU GHEORGHE DOINEL 46
9 Asist. Univ. Dr. ARMEAN SEBASTIAN MIHAI 42
10 Dr. CICEO MIRCEA OVIDIU 34
11 Dr. MIRCU IONEL NERVA TRAIAN 25
12 Asist. Univ. Dr. DOGARU BOMBONICA GABRIELA 8

 

 

 

Autorizația sanitară de funcționare

Conform adresei DSP Cluj nr. 1068/ 19.02.2014, începând cu data de 1 martie 2014cabinetele medicale de medicină de familie, de medicină dentară sau alte specialități nu vor mai solicita viza anuală a autorizației sanitare de funcționare.

Autorizația sanitară de funcționare eliberată în baza referatului de evaluare, indiferent de forma de organizare, cu excepția unităților sanitare cu paturi și a laboratoarelor de analize medicale, este valabilă atâta timp cât nu s-au modificat condițiile care au stat la baza emiterii ei.

În vederea funcționării, cabinetele medicale de specialitate, inființate și organizate în condițiile legii, trebuie să obțină Autorizația Sanitară de Funcționare și Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor.