Colegiul Medicilor Cluj

Colegiul Medicilor Cluj

Colegiul Medicilor Cluj

ALEGERI COMISIA DE DISCIPLINĂ A JUDEȚULUI CLUJ

Potrivit Deciziei CMR nr. 14/ 2017, în perioada septembrie – octombrie 2017 vor avea loc alegerile pentru funcția de membru în Comisia de Disciplină a Județului Cluj.

Alegerile se vor desfasura la sediul Colegiului Medicilor Cluj din str. Salcamului nr. 37 ap. 197,  parter, Cluj-Napoca.

Membrii comisiei de disciplina trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:

  • Sa fie medici primari cu o vechime mai mare de 7 ani in exercitarea profesiei de medic;
  • Sa nu fi fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani.

Calitatea de membru in Comisia de Disciplina este incompatibila cu cea de membru in organele de conducere ale Colegiului Medicilor Cluj. Mandatul este de 6 ani.

Candidaturile se vor depune PERSONAL la secretariatul COLEGIULUI MEDICILOR CLUJ in perioada 1 – 31 august 2017, in zilele lucratoare, in timpul programului de activitate cu publicul, respectiv de luni pana joi intre 10 – 14vineri intre 10 – 12.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm dați click aici …

 

În conformitate cu Decizia nr. 22/2016 a Consiliului Național al CMR, publicată în Monitorul Oficial nr. 1063/ 29.12.2016, începând cu data de 01.02.2017, membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru în valoare de 50 de lei.

 

Începând cu data de 06.01.2017, intră în vigoare noul Statut al Colegiului Medicilor din România și noul Cod de Deontologie Medicală care pot fi vizualizate accesând http://www.colmedcj.ro/statutul-cmr și http://www.colmedcj.ro/codul-de-deontologie-medicala

 

Din data de 21.12.2016 a intrat în vigoare Ordinul MS nr. 1411/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului MSP nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV “Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Actul normativ stabilește un nou format obligatoriu al consimțământului informat al pacientului. Actul normativ poate fi consultat în secțiunea Legislația.

Din data de 15.12.2016 a intrat în vigoare Ordinul MS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003. Actul normativ poate fi consultat în secțiunea Legislația.

 

 

 

Autorizația sanitară de funcționare

Conform adresei DSP Cluj nr. 1068/ 19.02.2014, începând cu data de 1 martie 2014cabinetele medicale de medicină de familie, de medicină dentară sau alte specialități nu vor mai solicita viza anuală a autorizației sanitare de funcționare.

Autorizația sanitară de funcționare eliberată în baza referatului de evaluare, indiferent de forma de organizare, cu excepția unităților sanitare cu paturi și a laboratoarelor de analize medicale, este valabilă atâta timp cât nu s-au modificat condițiile care au stat la baza emiterii ei.

În vederea funcționării, cabinetele medicale de specialitate, inființate și organizate în condițiile legii, trebuie să obțină Autorizația Sanitară de Funcționare și Certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor.